Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Список студентів-стипендіатівВідповідно до частини другої статті 62 Закону України «Про вищу освіту» особи, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою навчання за рахунок коштів державного бюджету, мають право на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку.

Призначення стипендії регулюється Правилами призначення академічної стипендії у ЧТЕІ ДТЕУ, які затверджуються рішенням вченої ради Інституту за погодженням з радою студентського самоврядування Інституту.

Студенту