Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

БібліотекаЗагальні відомості


Більшість стратегічних задач, які стоять сьогодні перед інститутом, тісно пов’язані з діяльністю бібліотеки, як найважливішої ланки наукового і навчального процесів.

Бібліотека є часткою освітнього процесу інституту, забезпечуючи доступ своїх читачів до найрізноманітнішої інформації у відповідності до всіх напрямків навчання.

Фонд бібліотеки складає 92152 документа, із них навчальні та наукові видання складають 86910 примірників., 10212 одиниць періодичних видань; електронних носіїв із записом – 989, мережних локальних документів, що доступні користувачам бібліотеки – 5097.

Бібліотека розширює свої інформаційні можливості за рахунок послідовного формування мультимедійних носіїв інформації. У бібліотеці налічується 4108 електронних видань, у т.ч. 989 документів на змінних носіях та 3356 – мережних локальних документів. Створений репозитарій Чернівецького торговельно-економічного інституту ДТЕУ налічує понад 870 наукових праць викладачів інституту.

В двох читальних залах бібліотеки, в комп`ютерних класах інституту користувачі отримають вільний доступ до всіх джерел інформації. До їхніх послуг інтернет, електронні каталоги бібліотеки, що містять понад 121 тис. бібліографічних записів книжкового фонду, і близько 57,3 тис. записів журнальних статей за профілем навчання), електронні підручники, навчально-методичні видання, електронні фахові періодичні видання, електронні бібліотеки інших бібліотек України.

Бібліотека обслуговує понад 1,8 тис. користувачів, видає їм понад 170, 374 тис. документів.

Бібліотека приділяє увагу пропаганді бібліотечного фонду інституту, підвищенню інформаційної культурі читачів.

Невід’ємною частиною діяльності бібліотеки були і залишаються індивідуальне та групове інформування. Традиційно в бібліотеці проводяться дні інформації, виставки нових надходжень, презентації навчальної та наукової літератури, авторами яких є викладачі ЧТЕІ ДТЕУ.

Одним із найважливіших завдань бібліотеки є підвищення інформаційної культури студента, що сприяє кваліфікованому доступу до знань, відкриття перед ним нових можливостей освоєння професії.

В інституті щорічно проходять науково-практичні конференції, масові заходи. Бібліотека інституту організовує інформаційне супроводження цих заходів (тематичні виставки, виставки робіт студентів, тематичні підбірки інформаційних матеріалів тощо).

На сьогоднішній день в бібліотеці 10 комп’ютера, 6 принтерів, 3 сканера. У бібліотеці створені всі необхідні умови для забезпечення навчального процесу.


Нові надходженняКаталог виданьПеріодичні виданняЕлектронна бібліотекаБезкоштовний доступ до електронних ресурсів


Для підтримки наукової спільноти України у рамках проекту Research4Life нашому інституту надано безкоштовний доступ до ресурсів провідних видавців наукової літератури до електронних ресурсів (книг, журналів, баз даних) міжнародних видавництв Elsevier, Springer Nature, John Wiley & Sons, Taylor & Francis, Emerald, Sage Publications, Oxford University Press, Cambridge University Press, IOP Publishing та інші. Обсяг контенту платформи досяг 200 тис. одиниць.

Вміст Research4Life згруповано в такі колекції:

Hinari є однією з найбільших у світі колекцій біомедичної та медичної літератури.

AGORA — це видатна колекція цифрових бібліотек у сферах харчування та сільського господарства .

ARDI надає доступ до науково-технічної інформації.

GOALI зосереджується на праві та соціальних науках, включаючи політику, економіку, філософію, історію тощо.

OARE збирає інформаційні ресурси про довкілля, включаючи екологію, географію, енергетику тощо.

Що необхідно для користування ресурсами платформи Research4Life.

1. Надіслати листа на електронну пошту бібліотеки library@chtei-knute.cv.ua з проханням надіслати логін та пароль для входу на платформу Research4Life електронною поштою.

2. Від відповідальної особи (Сокол Т.О.) отримати дані для входу на платформу (логін та пароль), а також ознайомитися з ліцензійними умовами, що передбачають, зокрема, заборону на оприлюднення даних для входу або їх передачу особам, які не є працівниками інституту.

3. Розпочати сеанс роботи з Research4Life:
Зі стартової сторінки офіційного сайту (кнопка Research4Life) або за адресою https://portal.research4life.org/ у браузері перейти до уніфікованого загального порталу Research4Life або у розділі «Колекції» («Collections») порталу обрати один із профільних порталів Hinari/AGORA/ARDI/GOALI/OARE. За наданим логіном та паролем увійти до порталу.

Доступ до електронних ресурсів Research4Life можливий як з комп’ютерів інституту, так і віддалено.


Правила користування бібліотекою, репозитарієм

Академічна доброчесність
Бібліотека