Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Засідання наукового гуртка «Радник бухгалтера»
13 травня 2023 року у Чернівецькому торговельно-економічному інституті Державного торговельно-економічного університету в онлайн-форматі на базі платформи Zoom відбулося засідання наукового гуртка «Радник бухгалтера».

На засіданні гуртка обговорили доповіді студентів:

- «Аспекти маркетингового менеджменту у закладах ресторанного господарства» Цибульської Ольги (3 курс, ОС «бакалавр», спеціальність 071 «Облік і оподаткування»), науковий керівник – Юлія Маначинська;

- «Маркетинговий аналіз як основний інноваційний інструмент ефективного управління в кейтерингу» Богдана Архипова і Олексія Дущака (1 курс, ОС «магістр», спеціальність 071 «Облік і оподаткування»), науковий керівник –Конон Багрій;

- «Деякі аспекти формування стратегії розвитку підприємств ресторанного бізнесу» Ніколіни Матюшенко і Олексія Хащевого (1 курс, ОС «магістр», спеціальність 071 «Облік і оподаткування»), науковий керівник – Конон Багрій;

- «Management accounting as a direction of the strategic management process in the restaurant business» Ігоря Загарії і Назара Загарії (1 курс, ОС «магістр», спеціальність 071 «Облік і оподаткування»), науковий керівник – Конон Багрій;

- «Окремі аспекти розвитку готельного бізнесу в умовах воєнних дій: проблематика та перспективи» Галини Фербей (3 курс, ОС «бакалавр», спеціальність 071 «Облік і оподаткування»), науковий керівник – Сергій Рилєєв.

Результати досліджень апробовані на VI студентській науковій інтернет-конференції «Сучасні інноваційні технології у сфері готельно-ресторанного господарства», яка пройшла у ЧТЕІ ДТЕУ, м. Чернівці.

Також Фербей Галина презентувала дослідження «Окремі законодавчі аспекти використання РРО та ПРРО в Україні», за результатами якого подано тези на ІІІ всеукраїнську конференцію молодих учених, аспірантів і студентів з міжнародною участю «Інновації, гостинність, туризм, освіта, практика» (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, м. Львів, 18 травня 2023 р.). Науковий керівник – Сергій Рилєєв.

У системі ознайомлення та впровадження у вітчизняну практику досвіду функціонування податкових систем економічно розвинених країн, здобувачами освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» під керівництвом доцента кафедри фінансів, обліку і оподаткування Сергія Рилєєва були підготовлені, заслухані та обговорені наукові доповіді:

- «Податкова система Королівства Норвегія» Здерчук А.В. (студентки 1 курсу, 112 групи, д.с.ф.н.);

- «Податкова система Китайської Народної Республіки» Костюк О.І. (студентки 1 курсу, 112 групи, д.с.ф.н.);

- «Податкова система Канади» Цибульської О.В. (студентки 1 курсу, 112 групи, д.с.ф.н.);

- «Податкова система Федеративної Республіки Німеччина» Конської А.О. (студентка 3 курсу, 302 групи, д.ф.н.);

- «Податкова система Японії» Трухановича В.В. (студент 3 курсу, 302 групи, д.ф.н.).

Наприкінці заходу керівник наукового гуртка «Радник бухгалтера» Ірина Мустеца підвела підсумки щодо заслуханих та обговорених доповідей, подякувала за участь студентству та викладачам, порекомендувала доповідачам використати матеріали дослідження під час виконання курсових робіт з фінансового обліку, аналізу господарської діяльності, написання наукових статей, тез доповідей тощо.


Фотозвіт...


Засідання наукового гуртка «Радник бухгалтера»