Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Лекція-презентація «Академічна доброчесність в освітньому середовищі»
від Данила Вдовічена
4 березня 2024 року для студентів 1 курсу проведено лекцію-презентацію «Академічна доброчесність в освітньому середовищі». Лекція проведена у змішаному форматі за участю начальника навчального відділу, к.е.н., доцента Ірини Мустеци, та експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти із здобувачів вищої освіти, члена ради студентського самоврядування, студента 3 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» Вдовічена Данила.

На лекції розглянуто методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності, Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними та науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ЧТЕІ ДТЕУ, а також інформаційний бюлетень «Академічна доброчесність».

Наприкінці лекції всі студенти пройшли тестування з метою закріплення отриманих знань з питань академічної доброчесності у вищій школі.Фотозвіт...


Лекція-презентація «Академічна доброчесність в освітньому середовищі» від Данила Вдовічена